Наличник ТЭМ2.35.40.220

Наличник ТЭМ2.35.40.220

Аналог ТГМ4.35.40.138, ТЭ30.35.40.126