Втулка ТЭМ2.40.60.125-02

Втулка ТЭМ2.40.60.125-02

Аналог ТЭМ2.40.60.1017-01, ТЭМ2.40.60.1018